Är FN:s klimatpanel trovärdig?

Det tycker inte Ingemar Nordin, professor i vetenskapsteori, som klockan 17:30 idag besöker Linköpings Universitet och Utrikespolitiska studentföreningen.

”Ingemar Nordin kommer att tala om bristen av neutralitet hos FN:s klimatpanel IPCC, då han anser att dess rapporter ofta saknar vetenskaplig grund. Nordin menar på att klimatpanelen, som är så inflytelserik inom miljöpolitiken, kan skada hela klimatdebatten genom vinklad forskning och information”

Salen är C2.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *