Upprörande snökanoner

Jag fick en intressant artikel fran Sunday Times (Snow cannon heretic pelted by ski resort, 3 maj) skickad till mig (tack Anna!). Den handlar om snökanoner och det starka motstand Carmen de Jong, hydrolog vid Université de Savoie i Chambéry stött pa sedan hon presenterade forskning som pekar pa att användandet av just snökanoner har negativ inverkan pa miljön. Hon menar att snökanoner använder alldeles för mycket energi och vatten samt torkar ut alperna och paverkar ekosystemen. Dessutom är skidolyckor pa konstnö i allmänhet allvarligare eftersom den är 50 ganger hardare än naturlig snö.

Savoie är ett department som tjänar enorma pengar pà skidindustrin och snökanonerna är viktiga för att täppa till da snötillgàngen är dàlig. Men det är ju ganska uppenbart att de inte ingar i ett naturligt kretslopp, och liksom skidindustrin i dagens storlek i allmänhet, inte är bra för miljön och klimatet! De Jong har efter sin rapport blivit utfryst pà universitet; blivit borttagen fran intranätet, fatt sin personal avskedad etc etc. « Irriterade politiker » vill att hon ska sluta, säger hon.

Det är mycket som är upprörande i den här artikeln. Tänk att miljöfràgan fortfarande väcker sànt motstànd, sà fort pengar är inblandade. En av de Jongs motstàndare (Laurent Reynaud, head of the union of ski lift operators) hävdar att den globala uppvärmningen inte kommer pàverka skidàkning förrän om 90 àr. Att skidàkning skulle kunna pàverka global uppvärmning tänker han dock inte pà.

Vad ingen verkar koppla är att ju mer det här tystas ner desto mer kommer det förmodligen drabba bergen och regionen. Om man däremot skulle ta de Jongs forskning pà allvar kunde mer miljövänliga alternativ hittas och rädda bàde skidàkning och alper…

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *